Cases

‘Trek aan de bel; ik wil het oplossen’

 

Drie cases; korte omschrijvingen van interim-opdrachten die ik onlangs heb mogen uitvoeren.

Case: verandering binnen directie

Een directieteam, broer en zus, zocht naar een nieuwe vorm van leiding geven. Wilde weg van dagelijkse operationele leiding geven en zich meer gaan richten op duurzame circulaire productie. In grondige sessies met directie en medewerkers heb ik vastgesteld wat mensen op de vloer nodig hadden. En heb ik een profiel geschreven voor twee functies: een operationeel officemanager en een commercieel directeur. Die functieprofielen heb ik opgesteld en de sollicitatieprocedure begeleid.

De opdracht werd nog groter: uiteindelijk is de hele structuur van het bedrijf veranderd. Uit alle kennis die ik ophaalde tijdens de sessies bleek dat er veel winst te behalen door te schuiven met medewerkers, naar een plek die ze helemaal paste en waar ze hun talenten konden gebruiken en ontwikkelen. Een openstaande hr-fuctie is on hold gezet; de functieomschrijving is gewijzigd naar meer recruitment met kennis van arbeidsrecht. Ook is er een andere vergaderstructuur ingevoerd; een die slimmer en doeltreffender is.

Case: niet goed functionerend team
Het verloop binnen een team was opvallend hoog. Teamleden meldden zich ziek, zochten een nieuwe plek binnen of buiten de organisatie. Mijn hulp werd ingeroepen. Ik ben als eerste met alle teamleden afzonderlijk in gesprek gegaan. Al gauw bleek er één gemene deler te zijn: teamleden voelden zich niet gezien door hun twee teamleiders. Als deze twee samenwerkten, ontstond er vrijwel altijd frictie en stonden ze al gauw als kemphanen tegenover elkaar. In contact met elkaar ging het niet over het belang van het bedrijf, maar over hun eigen boosheid. Beiden zeiden hetzelfde: die ander was de reden waarom het niet ging.

In wezen wáren ze precies hetzelfde: ik zag twee rugzakken boordevol boosheid als ik naar ze keek. Hun boosheid en verontwaardiging naar de ander ben ik gaan spiegelen. Ik heb met ze gekeken waar die ander ze zo in raakte. En laten zien wat de impact van hun gedrag was op hun teamleden, en de organisatie. Met als resultaat dat er een einde kwam aan het wijzen naar de ander en ze zich verantwoordelijk gingen voelen voor hun eigen gedrag.

Case: overbelast door thuissituatie
Een accountmanager buitendienst dreigde uit te vallen. Leek oververmoeid, was zijn focus kwijt. Reageerde geprikkeld en was slecht bereikbaar. Ik ging een kortdurend coachtraject van een aantal gesprekken aan met hem. Al gauw bleek dat hij en zijn vrouw zwaar overbelast waren door twee dochters van negen en zeven – beiden zeer temperamentvol, koppig en dwingend – die hun ouders voortdurend testten. Ze waren ten einde raad.

Aan de opvoeders de taak zich niet te laten meetrekken in de strijd maar de kinderen te begrenzen én heldere keuzes te bieden. Daar hebben we samen een aanpak voor bedacht die praktisch en eenduidig was. Deze case maakte eens te meer duidelijk dat problemen op het werk een veel diepere laag kunnen hebben.