Cases

‘Trek aan de bel; ik wil het oplossen’

 

Drie korte omschrijvingen van interim-opdrachten die ik onlangs heb mogen uitvoeren.

Case: verandering binnen directie

De directie wil zich meer gaan richten op duurzame circulaire productie. Daarvoor zoekt het directieteam, broer en zus, naar een nieuwe vorm van leiding geven. De dagelijkse operationele leiding slokt al hun tijd op; dat willen ze niet meer.

In grondige sessies met directie en medewerkers heb ik vastgesteld wat mensen op de vloer nodig hadden. Daarna heb ik de profielen voor twee functies geschreven: een operationeel officemanager en een commercieel directeur. Deze sollicitatieprocedures heb ik begeleid.

De aanvankelijke opdracht werd nog groter. Uit alle kennis die ik ophaalde in sessies bleek dat er nog zoveel winst te behalen was. We zijn gaan schuiven met medewerkers, die lang niet altijd meer op de beste plek zaten. Naar plekken waar mensen hun talenten veel beter konden gebruiken en ontwikkelen. Daarnaast bleek de bestaande vergaderstructuur tijdrovend en totaal niet effectief. We hebben een nieuwe slimme vergaderstructuur ingevoerd die positief werd ontvangen.

 

En tot slot heb ik de nog openstaande hr-functie on hold gezet en de functieomschrijving gewijzigd: naar meer recruitment met kennis van arbeidsrecht. Uiteindelijk is de hele structuur van het bedrijf veranderd.

 

Case: niet goed functionerend team
Het verloop binnen een team was opvallend hoog. Teamleden meldden zich ziek, zochten een nieuwe plek binnen of buiten de organisatie.
 

 

Als eerste ben ik met alle teamleden afzonderlijk in gesprek gegaan. Al gauw bleek dat de teamleden veel last hadden van de omgang tussen twee teamleiders. Moesten die twee samenwerken, dan ontstond er vrijwel altijd frictie. En stonden ze al gauw als kemphanen tegenover elkaar. Beiden zeiden precies hetzelfde: die ander was de reden waarom het niet ging.

Dat ben ik aangegaan met de teamleiders. Ik heb ze laten zien wat de impact van hun gedrag was op hun teamleden, en de organisatie. Dat het in contact met elkaar niet ging over het belang van het bedrijf, maar over hun eigen boosheid. Hun gedrag ben ik gaan spiegelen. Met als eindresultaat dat er een einde kwam aan het wijzen naar de ander.

Case: overbelast door thuissituatie
Een accountmanager buitendienst dreigde uit te vallen. Leek oververmoeid, was zijn focus kwijt. Reageerde geprikkeld en was slecht bereikbaar.

 

Ik ging een kortdurend coachtraject met hem aan. Hij en zijn vrouw bleken zwaar overbelast. Door twee dochters van negen en zeven – beiden zeer temperamentvol, koppig en dwingend – die hun ouders voortdurend testten. Ze waren ten einde raad.

 

In een aantal gesprekken hebben we een eenduidige aanpak bedacht. Om zich als opvoeders niet te laten meetrekken in de strijd maar de kinderen te begrenzen én heldere keuzes te bieden. Deze praktische aanpak bracht al gauw veel meer rust in het gezin. Een case die aantoont dat problemen op het werk ook kunnen ontstaan door problemen thuis.