Hoe ik werk

Ik kijk waar het bedrijf naartoe wil. Wat daarvoor nodig is, en wie. Ik ga voor de groei van het bedrijf en de groei van mensen – en daar moet een match zijn. Het management team is wezenlijk voor het welslagen van een bedrijf: het zet lijnen uit voor de toekomst. Het MT weerspiegelt de morele gezondheid van een bedrijf.

Om een gezond bedrijf neer te zetten, is het nodig om de verhoudingen glashelder te hebben. Die onderzoek ik door het gesprek aan te gaan. Die gesprekken gaan soms flink de diepte in. Daarbij stellen we ons soms ook kwetsbaar op: managers, medewerkers én ikzelf. In een gesprek zet ik altijd mijn coaching skills in.

De productiviteit van een bedrijf verhogen is nooit een doel waarvoor ik kom – maar vaak wel een gevolg. Want mensen die zich beter voelen op hun werk, worden vaak vanzelf ook productiever. Spreken zich meer uit, ervaren meer ruimte, tonen meer initiatief. Gezonde rebellen, daar groeit een bedrijf van. Dat is mijn drive.

 

Een nieuwe gezamenlijke standaard

Soms hebben mensen talenten die niet worden benut. Zitten ze niet meer op een plek die helemaal passend is. Die pik ik er al snel uit: de teamleider die veel beter op zijn plek is als coördinator. De medewerker binnendienst met een diepe liefde voor ICT. Door te zorgen dat mensen op de juiste plek zitten, komt ook het bedrijf tot wasdom.

Het mooie van mijn werk is: je ziet de verandering, mensen die zich anders gaan gedragen. Je ziet dat er een nieuwe gezamenlijke standaard kan ontstaan. Dat er weer inbedding is, motivatie, een waardevol contact. 

En soms blijkt dat het tijd is voor iemand om het bedrijf te verlaten, wil het bedrijf verder komen. Dat kan in goede harmonie en overleg gebeuren; samen met die persoon maak ik een goed solide plan.

 

Grensoverschrijdend gedrag

Bij alles wat ik doe, zoek ik naar gezamenlijke grond. Oók bij grensoverschrijdend gedrag. Een heel groot en actueel thema. Wat daar gangbaar is, is de cancelcultuur. Terwijl de woede en frustratie dan blijven bestaan; dat is niet de weg die tot heling leidt.

Ik heb bijzondere expertise op dit gebied. En zet de kracht van openheid in. Bij alle soorten gedrag is het belangrijk om met betrokkenen het gesprek aan te gaan; dus ook bij grensoverschrijdend gedrag. Dan kan heling mogelijk worden – hoe groot de kwetsuur ook is, hoe heftig en indringend de gebeurtenissen ook zijn geweest.

Als dader en slachtoffer elkaar kunnen horen, al is dat maar via een tussenpersoon, dan verander je iets in het systeem, dan ontstaat weer ruimte. En kunnen mensen verder op hun pad.