Specialismen

‘Ik ben goed in de chaos’

 

Ik heb een aantal specialismen. Beleidsadvies, teamopbouw, conflictbemiddeling. En ook: coaching, begeleiding na ziekte, persoonlijke ontwikkeling. Ik werk vanuit bedrijfsbudgetten en persoonlijke ontwikkelbudgetten.

De dynamiek op de werkvloer is vergelijkbaar met die van een gezin. In de gezinssituatie – globaal alles wat je meemaakt tot je 21e – wordt de basis gelegd. Dat is de basis waaruit mensen reageren en er onderling veel gedoe kan ontstaan, zeker ook binnen een bedrijf. Reageren mensen met veel heftigheid op elkaar? Dan vind ik het interessant om in te stappen. Dan ga ik onderzoeken waar de afknelling zit.

 

Zoeken naar gezamenlijke grond

Ik zoek bij alles wat ik doe naar gezamenlijke grond. Naar wat er gebeurt als een systeem uit elkaar dreigt vallen. Onderzoek verhoudingen en zie scherp hoe mensen op elkaar reageren. Waar zit de frustratie, de allergie, de woede? Ik kan al snel zien wie de motivator is, wie de helper, de leider, de bedenker, de saboteur.

 

Een plek die passend is

Die gesprekken gaan soms flink de diepte in. Daarbij stellen we ons ook soms kwetsbaar op: managers, medewerkers én ikzelf. In een gesprek zet ik altijd mijn coaching skills in. Soms hebben mensen talenten die niet worden benut. Zitten ze helemaal niet meer op een plek die passend is. Die pik ik er al snel uit: de teamleider die veel beter op zijn plek is als coördinator. De medewerker binnendienst met een diepe liefde voor ICT. Door te zorgen dat mensen op de juiste plek zitten, komt ook het bedrijf tot wasdom.

En soms blijkt dat het tijd is voor iemand om het bedrijf te verlaten, wil het bedrijf verder komen. Dat kan in goede harmonie en overleg gebeuren; samen met die persoon maak ik een goed solide plan.

 

Gezonde rebellen

Het mooie is: je ziet de verandering, mensen die zich anders gaan gedragen. Je ziet dat een nieuwe gezamenlijke standaard kan ontstaan. Dat er weer inbedding is, motivatie, een waardevol contact. De productiviteit van een bedrijf verhogen is nooit een doel waarvoor ik kom – maar vaak wel een gevolg. Want mensen die zich beter voelen op hun werk, worden vaak vanzelf ook productiever. Spreken zich meer uit, ervaren meer ruimte, tonen meer initiatief. Gezonde rebellen, daar groeit een bedrijf van. Dat is mijn drive.