Winst en verlies

‘Op ziekte zit zoveel verlies en valt zoveel winst te behalen’

 

Een winst- en verliesrekening opmaken, dat is normaal voor een bedrijf. Tenminste, als het gaat om geld – niet als het gaat om mensen. Dat is opmerkelijk. Want ook het menskapitaal, de medewerkers, gaat om winst en verlies.

Ga maar na wat een bedrijf verliest bij ziekte en afwezigheid. Dat kost heel veel geld en bakken met energie. En een medewerker die langdurig ziek thuis is, kan hoop en vertrouwen verliezen. 

Ik kan als externe een winst- en verliesrekening van het menskapitaal opmaken. Groot voordeel daarvan is dat je als externe met een frisse blik kijkt, en medewerkers zich makkelijker uitspreken. Die blijken vaak waardevolle ideeën te hebben over wat beter kan; niet altijd in overeenstemming met het bestaande beeld van een team dat achteruit leunt en niet meedenkt.

Uitval voorkomen

Winst kun je maken door gebruik te maken van mensen, door te luisteren naar wat leeft, door uitval te voorkomen. Wat daarvoor nodig is: een heldere open communicatie binnen het bedrijf. Een duidelijke overlegstructuur. Dan kunnen medewerkers aan de bel trekken als de werkload te hoog wordt of als uitval dreigt. Morele gezondheid, noem ik dat.

Dat is mijn inzet: een moreel gezond bedrijf. Dat oog heeft voor zijn medewerkers, voor de talenten en ontwikkelmogelijkheden, waardoor mensen zich gewaardeerd en gezien voelen.

 

Geen vechtgesprek

Soms zijn mensen teleurgesteld geraakt na een arbeidsrelatie van jaren. Soms zijn mensen uitgevallen, al langere rijd afgehaakt. Dan kan ik verbinding tot stand brengen, aan het licht brengen wat er speelt, zorgen voor erkenning van het gekwetste deel. Zodat het kan helen. En mensen doorkunnen – ook nadat mijn opdracht is afgerond.

Deze processen van mensen hebben tijd nodig. Daar kan ik fundamenteel aan bijdragen. Lees meer als je zelf bent uitgevallen.

Werkgever
Ook als werkgever kun je een medewerker die is uitgevallen aanmelden voor een herstel- rentegratie of 2e spoor traject. Als je (net zoals ik) fan bent van je medewerker en je bedoelingen oprecht goed zijn.
Je belt of mailt mij om te kijken of we kunnen samenwerken.

Ik werk samen met jouw arbodienst. En je wordt, in overleg met de werknemer, globaal op de hoogte gehouden. Meestal wordt de werkgever halverwege het traject geïnformeerd.

Soms is de uitkomst dat de werknemer een exit-traject wil opstarten. Dat kan ik faciliteren samen met een mediator die hierin gespecialiseerd is. Zo kan er ook ruimte komen voor nieuwe groei in jouw bedrijf.