Winst en verlies

‘Op ziekte zit zoveel verlies en valt zoveel winst te behalen’

 

Het is de normaalste zaak van de wereld voor een bedrijf: Een  winst- en verliesrekening opmaken. Financieel, dan. Want bij medewerkers, het menskapitaal, is dat helemaal niet gebruikelijk. Terwijl daar zoveel winst en verlies op zit. Bij ziekte of afwezigheid om andere redenen verliest het bedrijf mankracht, daadkracht; het kost bakken energie en heel veel geld. Een medewerker die zich langdurig ziek thuis is verliest hoop, vertrouwen. 

Morele gezondheid, noem ik dat. Een bedrijf dat moreel gezond is, heeft oog voor het kapitaal van zijn medewerkers, de talenten, de ontwikkelmogelijkheden. Er is een heldere open communicatie. Een duidelijke overlegstructuur. Medewerkers kunnen aan de bel trekken als de werkload te hoog wordt of als uitval dreigt.

Ik ben dan ook een warm pleitbezorger om een winst- en verliesrekening op te maken van het menskapitaal. Het heeft veel voordelen om dat door een externe te laten doen: die kijkt met een frisse blik, medewerkers spreken zich uit over wat beter kan en voelen zich gehoord. Daar kan de manager, die soms denkt dat het team achteruit leunt en niet meedenkt, ook zijn voordeel mee doen. Die mensen weten allemaal: ik ben er voor hun.

 

Geen vechtgesprek

Niet alleen ben ik een bouwer, een creatief denker; ook kan ik mensen bij elkaar brengen, zorgen dat ze weer aanhaken. De verbinding tot stand brengen. Mensen, teleurgesteld geraakt na een arbeidsrelatie van jaren, hebben geen vechtgesprek om erkenning meer nodig. Ik breng aan het licht wat er speelt, zodat het kan helen. En mensen doorkunnen, óók nadat mijn opdracht is afgerond. Die processen van mensen hebben tijd nodig. Daar kan ik fundamenteel aan bijdragen.