Ziekmelden of afmelden? 

Ik ben weleens niet echt ziek geweest en heb mij toch ziekgemeld. Ik heb dit gedaan toen mijn kinderen nog klein waren, nachten wakker waren en ik dus ook. Soms kon ik gewoon niet meer en moest ik thuis zijn om bij te slapen. Als (alleenstaande) ouder kwam ik regelmatig dagen te kort en had ik geen vrije dag meer om op te nemen. Een ziektemelding was dan vaak de 'oplossing' om bij te tanken. Voelde die dag prettig? nou niet echt. Schuldgevoel naar mijn werkgever was er en ik was toch ook verantwoordelijk voor mijn werk, het extra werk naar mijn collega's? 

Daarnaast ontstaat er op deze wijze een verkeerd beeld van iemands ziekteverzuim en daardoor ook een onjuist beeld van je inzet en in hoeverre een werkgever op jou kan rekenen. 

In mijn werk als coach en begeleider stip ik dit vaak aan als ik mag meekijken in iemands leven. Ik vraag dan: 'Was je echt ziek of was er iets anders? En stel je eens voor als jij je zou kunnen afmelden die dag in plaats van je ziekmelden?'

In 8 van de 10 gevallen van een ziektemelding is er géén sprake van ziekte maar een reden die soms werk gerelateerd is maar meestal is gekoppeld aan de privésituatie. Graag kijk ik met je mee naar de onderliggende reden van je ziektemeldingen om inzicht te krijgen in je beweegredenen en leefomstandigheden. Ik help je met plezier, kennis en kunde om je leven in een gezondere leefstijl te veranderen. Zo word je een emotioneel, mentaal en vitaler persoon met een lager ziekteverzuim en een hoger levensgeluk. 

Ziekteverzuim herstel begeleiding

Ik ben niet van de standaardaanpak of het geijkte format bij ziekteverzuim. Je schakelt mij niet in als je als werkgever of werknemer niet bereid bent om mee te kijken en mee te doen.

Ik werk niet vanuit winst maar vanuit het verlies. Jij als werkgever verliest een werknemer bij ziekte of uitval en maakt daardoor minder winst, jij als werknemer neemt af in kracht en (werk)geluk, dat is verlies. Beide hebben jullie winstverlies en worden door de wet gedwongen om in de wereld van de procedures en verzuimprotocollen te stappen. Het gaat nu om geld - tijd - regels maar nergens wordt er gezocht naar het waarom. Waarom valt iemand uit - waarom kan iemand niet meer goed presteren - waarom krijgt iemand een burn-out - waarom past het soms niet meer na terugkeer in het team?

Waarom is nergens opgenomen in procedures en verzuimprotocollen en dáárom is elke werknemer langer thuis dan dat nodig is en worden drempels veel hoger dan ze in werkelijkheid zijn.


Ik ga op zoek naar 'het waarom' en zorg daarom voor de winst: Sneller en krachtiger terugkomen in het team óf een mooie transfer die uitzicht biedt op een fijne toekomst waar iedereen blij en krachtig van wordt.

Je schakelt mij in als je ziekmelding te maken heeft met trauma - burn-out - overbelasting (werknemer - ouder - mantelzorger etc.)  - niet lekker in je vel zitten (privé (gezin) of werk gerelateerd), hoog sensitiviteit etc. 


Werkwijze

Mijn visie is: Niets gebeurt voor niets of zomaar, en dus ga ik bij jouw ziekteverzuim op zoek gaan naar de onderliggende oorzaak. Ik maak hiervoor gebruik van verschillende tools om jouw natuurlijk gedrag, talenten en emoties in kaart te brengen. Daarnaast kijk ik in welke fase jij je bevindt. Verder kijk ik met jou zowel terug in het (soms verre) verleden tot naar de dag van vandaag. Daarin is altijd een rode draad te ontdekken die medeveroorzaker is van je ziektemelding. 

Als alles in kaart is gebracht weten we waarom je uit bent gevallen en wat ons te doen staat, je hoeft het namelijk niet alleen te doen. Ik maak een plan en loop met je mee. Ik  zet in het begin de route uit, net zolang totdat je het zelf weer helder hebt, je krachten hebt gebundeld en weet welke kant je op wilt gaan. Dat is het moment dat we overgaan tot een begeleiding van terugkeren in het team of een transfer gaan regelen in een ander team of op een toekomst elders. Hoe dan ook, aan het einde van het traject is het lijden gestopt en het leiden gestart.

 

Je belt of mailt mij om te kijken of we samen kunnen werken aan jouw herstel en je arbeidsplaats. 

Werkgever

Je meldt je medewerker bij mij aan als je oprecht goede bedoelingen hebt en je net zo fan van hem-haar-hen bent als ik. In overleg met de werknemer hou ik je zijdelings op de hoogte, meestal doe ik dit halverwege het traject. Uiteraard werk ik samen met jouw Arbodienst. Mocht de uitkomst zijn dat jouw werknemer een exit-traject wil opstarten dan kan ik dit faciliteren vanuit een fijne samenwerking met een mediator die hierin gespecialiseerd is. Zo kan er ruimte komen voor nieuwe groei in jouw bedrijf en je medewerker. 

 

Je belt of mailt mij om te kijken of we samen kunnen werken aan het herstel van jouw bedrijf en je medewerker.